Diagnostické prostředky provozované CTD

Provozované prostředky
Správa Název Druh kolejového vozidla Činnost Rychlost měření km/h Zahájení provozu Ilustrační foto
OMT Vectron Hnací vozidlo

Vícesystémová lokomotiva Siemens X4-E-Lok-AB, diagnostika ETCS,
přednostně k jízdám diagnostických vozidel CTD

200 2021
ÚDŽT

MVŽSv2
Měřicí vůz železničního svršku

Tažený vůz Nové diagnostické vozidlo měří geometrické parametry koleje, příčný profil kolejnic, mikrogeometrii kolejnic, čelní fotografie (každých 20 m), průjezdný průřez vč. příčného profilu štěrkového lože, zrychlení na ložiskových domcích.  200 2021
ÚDŽT MVŽSv
Měřicí vůz pro železniční svršek
Tažený vůz Diagnostika geometrických parametrů koleje (GPK), příčného profilu kolejnic, mikrogeometrie povrchu hlav kolejnic, vodeoinspekce kol. roštu, kamerový systém trati na celostátních tratích, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb. 160 1997
ÚDŽT EM100 Měřicí vozidlo Nové diagnostické vozidlo měří geometrické parametry koleje (rozchod, směr, křivost, převýšení, podélnou výšku koleje železničního svršku), příčný profil kolejnic – ojetí koleje, čelní fotografie (každých 20 m). 100 2021
ÚDŽT MD1 drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje (GPK) a příčného profilu kolejnic na regionálních tratích, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 80 1997
ÚDŽT MMD.1
Malá měřicí drezína
Samostatná motorová drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje – dopravní staniční koleje, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 50 2015
ÚDŽT MMD.2
Malá měřicí drezína
Samostatná motorová drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje – dopravní staniční koleje, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 50 2017
ÚDŽT DJ NDT Diagnostická jednotka pro nedestruktivní zkoušení kolejnic Kompaktní motorová jednotka (hnací vozidlo, měřicí vůz a řídicí vůz) Diagnostika vad kolejnic (defektoskopická kontrola kolejnic s využitím ultrazvukové metody a metody vířivých proudů), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 70 2017
ÚDŽT MV GPR Tažený vůz Diagnostika železničního spodku s využitím georadarové metody 160 2014
ÚDŽT FS3 Fotogrammetrický stroj Samostatný motorový vůz Fotogrammetrický stroj pro diagnostiku prostorové průchodnosti tratí (PPT), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., prostřednictví návazného IS podklady pro OŘ a URMIZA, snímkování omezujících míst na trati, detekce překážek kontiuálním laserovým skenováním. bodové měření 1987
ÚDŽT FST 4 Měřicí vůz prostorové průchodnosti tratí Samostatný motorový vůz Diagnostika parametrů prosotorové průchosnosti tratí (s využitím metod laserového a fotogrammetrického snímání), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací, podklady pro URMIZA 40 2022
ÚDZRT MVRS Tažený vůz Diagnostika digitálních i analogových rádiových systémů (GSM-R, TRS, MRS) – plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb 160 2005
ÚDZRT ERTMS Samostatný motorový vůz Diagnostika digitálních i analogových radiových systémů – plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., tester indikátorů horkoběžnosti, diagnostika národního LVZ, diagnostika systému ETCS a snímkování návěstidel 120 2014
ÚPT Vyhodnocovací vůz Tažený vůz Vyhodnocovací vůz 120 2016
ÚDE MV PTZ Tažený vůz Měření geometrické polohy troleje, dynamických parametrů tr. vedení, opotřebení troleje, termovizní inspekce. Plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 160 1990
ÚDE Mobilní laboratoř pro zkoušky EMC Nekolejové vozidlo (silniční motorové) Terénní diagnostika EMC, kvality elektrické energie, vyzařovaného radiového rušení, provádění zkratových zkoušek a měření dotykových napětí, řešení nespecifických poruch, operativní diagnostika. Plnohodnotná mobilní základna (převoz a uložení techniky, zpracování a vyhodnocení dat, základní zázemí pro pracovníky) 2016
ÚDT Malý měřicí sytém MMS kolejové vozidlo Malý měřicí systém (MMS) je mobilní vozík, osazený laserovým scannerem. Je určen pro operativní měření parametrů prostorové průchodnosti trati. Je vhodný pro měření a diagnostiku zejména krátkých traťových úseků,  tunelů, nástupištních hran a přístřešků, členitých mostních  konstrukcí, železničních stanic. 2016
ÚDŽT Zkušební systém WPG NT kolejové vozidlo Systém měření pomocí ET je u TÚDC primárně optimalizován pro detekci a vyhodnocení kontaktně únavové vady Head Checking, která se rozvíjí na pojížděné hraně a pojížděných plochách kolejnic. 2016
ÚDŽT

Ruční vozík GPR

kolejové vozidlo Ruční vozík pro nedestruktivní měření pražcového podloží georadarem 2016
ÚDŽT

Kolový vozík GPR

nekolejové vozidlo Měřicí vozík pro lokální diagnostiku tělesa železničního spodku mimo osu koleje s využitím georadarové metody 2018
ÚDZRT

Mobilní BTS

nekolejové vozidlo Mobilní základnová radiostanice 2023
ÚDŽT MIJ – Mostní inspekční jednotka Speciální dvoucestné vozidlo Speciální hnací vozidlo pro expertní činnost na mostních objektech – podrobné prohlídky mostů 2023