Diagnostické prostředky provozované CTD

Provozované prostředky
Úsek Název Druh kolejového vozidla Činnost Rychlost měření km/h Zahájení provozu Ilustrační foto
ÚATT Vyhodnocovací vůz Tažený vůz Vyhodnocovací vůz 120 2016
ÚATT ERTMS Samostatný motorový vůz Diagnostika digitálních i analogových radiových systémů – plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., tester indikátorů horkoběžnosti, diagnostika národního LVZ, diagnostika systému ETCS a snímkování návěstidel 120 2014
ÚATT MVRS Tažený vůz Diagnostika digitálních i analogových rádiových systémů (GSM-R, TRS, MRS) – plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb 160 2005
ÚEE MV PTZ Tažený vůz Měření geometrické polohy troleje, dynamických parametrů tr. vedení, opotřebení troleje, termovizní inspekce. Plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 160 1990
ÚTAB MVŽSv Měřicí vůz pro železniční svršek Tažený vůz Diagnostika geometrických parametrů koleje (GPK), příčného profilu kolejnic, mikrogeometrie povrchu hlav kolejnic, vodeoinspekce kol. roštu, kamerový systém trati na celostátních tratích, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb. 160 1997
ÚTAB MD Měřicí drezína Samostatná motorová drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje (GPK) a příčného profilu kolejnic na regionálních tratích, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 0 – 80 1997
ÚTAB MMD.1 Malá měřicí drezína Samostatná motorová drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje – dopravní staniční koleje, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 0 – 50 2015
ÚTAB FS3 Fotogrammetrická souprava Samostatný motorový vůz Fotogrammetrický stroj pro diagnostiku (PPT), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., prostřednictví návazného IS podklady pro OŘ a URMIZA, snímkování omezujících míst na trati, detekce překážek kontiuálním laserovým skenováním. bodové měření 1987
ÚTAB DS NDT Diagnostická souprava nedestruktivních technologií Tažená souprava 2 vozů Diagnostika žel. spodku georadarovou metodou (plnění ustanovení předpisů, podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací) 0 – 160 2006
ÚEE Mobilní laboratoř pro zkoušky EMC Nekolejové vozidlo (silniční motorové) Terénní diagnostika EMC, kvality elektrické energie, vyzařovaného radiového rušení, provádění zkratových zkoušek a měření dotykových napětí, řešení nespecifických poruch, operativní diagnostika. Plnohodnotná mobilní základna (převoz a uložení techniky, zpracování a vyhodnocení dat, základní zázemí pro pracovníky) 2016
 ÚTAB Malý měřící sytém MMS kolejové vozidlo Malý měřící systém (MMS) je lehký, mobilní vozík, osazený laserovým scannerem. Je určen pro operativní měření parametrů prostorové průchodnosti trati. Je vhodný pro měření a diagnostiku zejména krátkých traťových úseků,  tunelů, nástupištních hran a přístřešků, členitých mostních  konstrukcí, železničních stanic. 2016
 ÚTAB Zkušební systém WPG NT kolejové vozidlo Systém měření pomocí ET je u TÚDC primárně optimalizován pro detekci a vyhodnocení kontaktně únavové vady Head Checking, která se rozvíjí na pojížděné hraně a pojížděných plochách kolejnic. 2016
ÚTAB DJ NDT Diagnostická jednotka nedestruktivních technologií Kompaktní motorová souprava (hnací vozidlo, měřicí vůz a řídící vůz) Diagnostika vad kolejnic (defektoskopická kontrola kolejnic s využitím ultrazvukové metody a metody vířivých proudů), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací, podklady pro URMIZA 0 – 70 v roce 2017 provozní ověření
ÚTAB MMD.2 Malá měřicí drezína Samostatná motorová drezína Diagnostika geometrických parametrů koleje – dopravní staniční koleje, plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací 0 – 50 v roce 2017 provozní ověření
Plánované prostředky
Úsek Název Druh kolejového vozidla Činnost Rychlost měření km/h Zahájení provozu Ilustrační foto
ÚTAB FST 4 Měřicí vůz prostorové průchodnosti tratí Samostatný motorový vůz Diagnostika parametrů prosotorové průchosnosti tratí (s využitím metod laserového a fotogrammetrického snímání), plnění vyhlášky č. 177/1995 Sb., podpora OŘ při plánování opravných a udržovacích prací, podklady pro URMIZA 0 – 40 v roce 2017 provozní ověření