Registr zaváděcích listů


Jde o dokumenty informující o schválení nových zařízení, přístrojů, typových zapojení, metod pomůcek a přípravků pro provoz na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, k níž právo hospodařit vykonává Správa železnic, státní organizace.
Jde o ZL zabezpečovací a sdělovací techniky a ZL metrologie.

Platnost zaváděcích listů je trvalá! (Ukončení výroby nebo zastarání není důvodem k zrušení ZL.)
ZL se ruší jen mimořádně při nepředpokládaných problémech v provozu.
Změna ZL informuje o novém nebo jiném využití ZL, podstatných změnách parametrů nových sérií výrobků, dokumentaci apod.

S žádostí o informace o ZL se obraťte na správce registru.


Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Správa diagnostiky zabezpečovací a radiové techniky
ZAT – oddělení zabezpečovací techniky,
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9.

Správce ústředního registru:
Ing Dana Fajtová,  tel. +420 972 524 317,+420 724 574 511, e-mail dana.faitova@tudc.cz