Z důvodu dalšího využití dat z vyhotovené geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů pro projekt a jiných železničních mapových podkladů, byly definovány jednoznačné atributy digitálním mapovým datům, zhotovovaným pro potřeby SŽ s.o . Tyto atributy jsou stanoveny kompletním datovým modelem, jenž je obsahem předpisu SŽ M20/MP005 (dále jen DM M20/MP005).

Stejně jako výše uvedený předpis je možno stáhnout i další související předpis SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka (dále jen M20/MP010).

K tomu, aby zhotovitel správně rozlišil, o který prvek v DM M20/MP005 se v terénu jedná, a následně ho správně geodeticky zaměřil, slouží další navazující předpis SŽ M20/MP006 Metodický pokyn Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (dále jen M20/MP006), jehož jedna část obsahuje i fotografie s příklady, jak zaměřované prvky v terénu vypadají. Pro tuto část předpisu se vžil název fotokatalog.

S narůstajícím množstvím položek ve fotokatalogu, z rostoucí potřeby rychlého vyhledávání v této databázi a možnosti použití přímo v terénu při práci, byla vytvořena webová podoba fotokatalogu. Má stejnou strukturu jako datový model M20/MP005, a jeho hlavní předností je možnost vyhledávat dle klíčových slov a volba zobrazení obsahu fotokatalogu dle požadavku uživatele.

Vzhledem k postupnému naplňování dat, nemusí použité barvy a textové fonty v obrázku „zákres v mapě“ vždy odpovídat aktuálnímu platnému datovému modelu. Obrázky budou postupně aktualizovány. Vzhledem k obtížnosti zvýraznění místa měření je ve fotografii barevná tečka (šipka) pouze orientační. Místo měření je upřesněno textem v řádku "měřit v terénu".

Vyhledávání podle kategoríí

Další informace

Popis priorit

 1. Nejčastěji používané prvky.
 2. Málo používané prvky.
 3. Prvky, jejichž použití při tvorbě nových dat není povoleno.

Vyhledávání podle textu

| | | | | | |

Popis aplikace

 • Vyhledávání na úvodní stránce vyhledává text ve všech kategoriích.
 • Vyhledávání uvnitř kategorie vyhledá text pouze v dané kategorii.
 • Pokud je zvolena v rámci kategorie přímo konkrétní vrstva, vyhledávání je omezeno jen na konkrétní vrstvu.
 • Zaškrtnutím tlačítka Včetně priority 3: se zobrazí i prvky, jejichž používání bylo zrušeno.
 • Volit můžete z několika typů zobrazení a několika způsobů řazení položek databáze. Výchozí řazení odpovídá předpisu SŽ M20/MP005.
 • V sekci "Další informace" naleznete obecné informace, které nejsou s jednotlivými prvky databáze nijak propojeny.
 • Při listování uvnitř záznamu, na předchozí a následující záznam, jsou položky řazeny tak, jak jsou pod sebou seřazeny v předpisu SŽ M20/MP005.
 • Záložka filtr slouží pro zadání hledání ve všech záložkách a zároveň se v ní zobrazují vyhledané výsledky z úvodní stránky.
 • Při zadání uvozovek na začátku a na konci hledaného výrazu bude vyhledán přesný výraz. Např. zadáním: „soup“ budou vyhledány prvky datového modelu, které obsahují slovo „souprava“, ale prvky DM která obsahují slovo „šoupátko“ budou přeskočeny. Mezi uvozovky a diakritické znaky je možno umístit mezeru, čímž se výběr omezí na slova přesně začínající, končící či celá slova.