Knihovna muzejní dokumentace sdělovací a zabezpečovací techniky

Součástí muzejní expozice je i bohatá sbírka archivní dokumentace o železniční sdělovací a zabezpečovací technice. Tato sbírka, která je postupně doplňována, obsahuje různorodý a bohatý materiál ke studiu: odborné publikace, periodika, služební předpisy, normy, vzorové listy, výkresovou dokumentaci k zařízením a exponátům, firemní dokumentaci, fotografie a jiné.

Studium dokumentů je možné ve studovně po předchozím včasném ohlášení ohledně domluvy termínu, vymezení tématu (prosíme co nejpřesněji, jak je to možné) a přípravě archivní dokumentace.

Kontakt:

E-mail: Protivanek@spravazeleznic.cz

tel.: +420 972 341 035 (po – pá)