Mobilní laboratoř pro zkoušky EMC

Standardní silniční vozidlo bylo uzpůsobeno pro provádění zkoušekv terénu a komplexní podporu pracovníků provádějících zkoušky.Toto řešení značnou měrou zefektivnilo práci v terénu a přineslos sebou výraznou operabilitu při provádění zkoušek a možnostprůběžného zpracování dat a výsledků.

  • zvýšená průchodnost terénem
  • zajištění bezpečnosti osob při zkouškách
  • oddělené a zabezpečené uložení techniky
  • pevná vestavba techniky
  • schopnost nezávislého provozu
  • prostory pro pracovní pomůcky a osobní věci

Zkratové zkoušky a měření dotykových napětí

Pořízení nového zkratovače pro zkratové zkoušky a zkouškydotykových a krokových napětí – s mžikovým spínáním v libovolné poloze a možností dálkového ovládání. Speciálně propotřeby CTD navrženo výrobcem (IVEP) a doplněno vlastnímtechnickým řešením pro mobilitu. Doplnění techniky o univerzální analyzátory Dewetronve vestavném i terénním provedení. Analyzátory poskytují širokémožnosti měření a zpracování dat, flexibilní přizpůsobenívlastního přístroje a jeho softwaru specifickým podmínkámjednotlivých měření a zkoušek.

Kontakt: Ing. Jiří Hajzl tel.: +420 972 228 748 , e-mail: Hajzl@spravazeleznic.cz