CTD

Centrum techniky a diagnostiky je organizační jednotkou Správy železnic, státní organizace, jde o nástupnickou organizační jednotku Technické ústředny dopravní cesty. S celosíťovou působností zajišťuje technickou diagnostiku a měření v celém spektru železniční dopravní cesty a další technický servis pro železniční infrastrukturu, a to ve všech etapách jejího rozvoje, výstavby a provozu.