Oddělení laboratoří mechanických veličin CTD má regionální kalibrační pracoviště:

RKP Nymburk
RKP Veselí nad Lužnicí
RKP Brno mechanické veličiny

Hlavní sídlo je v Nymburce, kde jsou uchovávány hlavní podnikové etalony Správy železnic, které jsou navázány na národní etalony zpravidla prostřednictvím ČMI.
Oddělení laboratoří mechanických veličin provádí kalibrace a certifikace speciálních drážních měřidel, kalibrace měřidel délky, síly a měřidel termodynamických veličin. RKP provádí také pro OJ Správy železnic odborné konzultace v oblasti měření a testování mechanických a termodynamických veličin a optimální volby vhodného měřicího zařízení pro danou aplikaci.

Vedoucí oddělení laboratoří mechanických veličin RKP (Nymburk, Veselí nad Lužnicí, Brno mechanické veličiny):

Ing. Lukáš Černohorský

Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové

tel.: 972 255 062, 721 401 934; e-mail: CernohorskyL@spravazeleznic.cz


SŽ RKP Nymburk

Regionální kalibrační pracoviště provádí kalibrace měřidel v oboru:

 • délka, přesná délka (CMM)
 • síla a moment síly
 • termodynamické veličiny (teplota, tlak)
 • speciální drážních měřidla.

Provádíme měření na 3D souřadnicovým měřicím přístroji (např. šablony UIC ORE, šablony ZI, atd.). Dále provádíme kalibrace komunálních a speciálních drážních měřidel. Kalibrace je zaměřena na hloubkoměry, kalibry, koncové měrky, mikrometrické dutinoměry, laserové dálkoměry, měřící čepy, mikrometrické hloubkoměry, mikrometry, momentové klíče, měřidla síly – registrační přístroje (KM-11, KM-13), měrky svárů, měrky tvaru, měrky výhybek, obkročáky, měrky ojetí kolejnic, pásma, kontrolní pravítka, posuvná měřítka, tlakoměry, měřítka profilu, pérové váhy, analogové a digitální ruční rozchodky, pojízdné rozchodky, stavy na rozchodky, spároměrky, měřidla tloušťky obručí, teploměry, tyčová měřidla, úchylkoměry, úhloměry, úhelníky, vodováhy, prostorové šablony (PŠR-1, PŠR-3), atd.

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Nádražní 408
288 02 Nymburk

Odkaz na mapu

GPS Souřadnice
50.1941825N, 15.0383342E

Kontakty:
obor měření – teplota, vlhkost, tlak
Josef Koláčný
, tel.: 972 255 062, 602 399 009; e-mail: Kolacny@spravazeleznic.cz

obor měření – délka (mikroskop, laserové měřidla)
Josef Matoška, tel.: 972 255 062, 601 695 848; e-mail: Matoska@spravazeleznic.cz

obor měření – délka (speciální drážní měřidla), hmotnost, rovinný úhel
Aleš Putas, tel.: 972 255 062, 602 399 011; e-mail: Putas@spravazeleznic.cz 

obor měření – síla a moment síly, délka
Pavel Jiránek, tel.: 972 255 062, 602 399 006; e-mail: JiranekPa@spravazeleznic.cz 

obor měření – teplota, vlhkost, tlak
Kristýna Koubková, tel.: 972 255 062, 602 399 010 e-mail: KoubkovaK@spravazeleznic.cz 

obor měření – délka (3D multisenzor)
Ondřej Machotka, tel.: 972 255 062, 720 070 511 e-mail: Machotka@spravazeleznic.cz

obor měření – délka (speciální drážní měřidla)
Matěj Munzar, tel.: 972 255 062, e-mail: MunzarM@spravazeleznic.cz 


SŽ RKP Veselí nad Lužnicí

Regionální kalibrační pracoviště provádí kalibrace měřidel v oboru: 
 
 • kalibrace ručních rozchodek 
 • kalibrace pojízdných rozchodek RPB 
 • kalibrace měřidel tlaku
Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Pod Rafanou 881
391 81 Veselí nad Lužnicí
 
 
GPS Souřadnice
49.1938419N, 14.7186836E
 
Kontakt:
obor měření – délka (speciální drážní měřidla – kalibrace rozchodek)
Vladislav Havlíček, tel.: 972 552 292, 720 070 273; e-mail: HavlicekV@spravazeleznic.cz  
Jakub Klíma, tel.: 972 552 292, 720 069 538; e-mail: KlimaJaku@spravazeleznic.cz
 

SŽ RKP Brno mechanické veličiny

Regionální kalibrační pracoviště provádí kalibrace měřidel v oboru: 
 
 • kalibrace ručních rozchodek 
 • kalibrace pojízdných rozchodek RPB
 • kalibrace měřidel tlaku 
 • kalibrace alkohol testerů
Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Vídeňská 312/147
619 00 Brno – Přízřenice
 
 
GPS Souřadnice
49.1397978N, 16.6058592E
 
Kontakty:
Pavel Horníček, tel: 972 625 227, 720 070 345; e-mail: HornicekP@spravazeleznic.cz
Jana Veselá, tel: 972 625 227, 702 021 552; email: VeselaJa@spravazeleznic.cz