Laboratoř mechanických veličin

Oddělení laboratoří mechanických veličin má sídlo v Nymburce a provádí kalibrace běžných délkových měřidel, tlaku,  teploty, síly a speciálních drážních měřidel. Kalibrace je zaměřena na hloubkoměry, kalibry, koncové měrky, mikrometrické dutinoměry, laserové dálkoměry, měřící čepy, mikrometrické hloubkoměry, mikrometry, momentové klíče, měřidla síly – registrační přístroje (KM-11, KM-13), měrky svárů, měrky tvaru, měrky výhybek, obkročáky, měrky ojetí kolejnic, pásma, kontrolní pravítka, posuvná měřítka, tlakoměry, měřítka profilu, pérové váhy, rozchodky, stavy na rozchodky, spároměrky, měřidla tloušťky obručí, teploměry, tyčová měřidla, úchylkoměry, úhloměry, úhelníky, vodováhy, prostorové šablony (PŠR-1, PŠR-3), šablony UIC ORE, šablony ZI.

Vedoucí laboratoře: Ing. Jaroslav Kopecký, tel.: 972 255 471, e-mail: jaroslav.kopecky@tudc.cz


Pracoviště Nymburk

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Kalibrační laboratoř
Nádražní 408
288 02 Nymburk

Kontakty:

Ing. Jaroslav Kopecký, tel.: 972 255 471, e-mail: jaroslav.kopecky@tudc.cz
Jaroslav Kinský, tel.: 972 255 062, e-mail: jaroslav.kinsky@tudc.cz
Josef Koláčný, tel.:972 255 062, e-mail: josef.kolacny@tudc.cz
Josef Matoška, tel.: 972 255 062, e-mail: josef.matoska@tudc.cz
Aleš Putas, tel.: 972 255 062, e-mail: ales.putas@tudc.cz
Pavel Pokorný, tel.: 972 255 062, e-mail: pavel.pokorny@tudc.cz