Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Správy železnic, státní organizace, představuje jedinečnou, i v Evropě unikátní sbírku prvků a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky z období počátků železnice až do konce 20. století.

Expozice, jejímž současným správcem a provozovatelem je Technická ústředna dopravní cesty, byla založena v roce 1988 v severomoravské Vidnavě, odtud po ukončení své 12. sezóny přemístěna do Hradce Králové, obohacena o řadu nových exponátů a 22. června 2001 znovu slavnostně otevřena v nových prostorách – části areálu firmy Signal Mont s. r. o. Některé exponáty zapůjčilo Národní technické muzeum Praha.
V listopadu 2005 byla otevřena muzejní expozice v Děčíně na stavědle 15 “sever” s tématickým zaměřením na vývoj železničního uzlu Děčín a elektrodynamického zabezpečovacího zařízení. Stavědlo bylo nejdokonalejším systémem k zajišťování bezpečnosti vlakové dopravy v Evropě v první polovině dvacátého století.

K výjimečnosti expozice přispívá i to, že s výjimkou jediného sálu (zařízeného jako dopravní kancelář z počátku 20. století) se můžete mezi exponáty pohybovat a vlastnoručně si vyzkoušet jejich funkci.

Expozice má stálou průvodcovskou službu kvalifikovaných a vysoce fundovaných průvodců. Pro větší skupiny a po předchozí dohodě je možno výklad upravit podle požadavků návštěvníků (pro školy např.: doplnění teoretické výuky, přizpůsobení ke strojním, elektrotechnickým i elektronickým specializacím).

Expozice v Hradci Králové má bezbariérový přístup.

Mimořádné hromadné návštěvy je možné dohodnout na tel.724953615.