Historie muzejní expozice Hradec Králové

Stálá muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky (tak zněl oficiální název) ve Vidnavě byla zřízena rozkazem náčelníka Střední dráhy č. j. 334/88-14 ze dne 28. června 1988 na základě výnosu FMDS “Zřízení muzejní expozice SZT”, č. j. 11 721/88-O14 ze dne 20. června 1988, slavnostně otevřena 2. listopadu 1988 a veřejnosti byla zpřístupněna 17. května 1989.   Možnost umístění expozice v půvabné historické  výpravní  budově železniční stanice,   okolní nádherná příroda, dostatek místa pro depozitář i poměrně nízké finanční náklady potřebné pro úpravu výstavních prostor – to byly tehdy důvody, které rozhodly o zřízení muzea právě v historickém městečku Vidnava, jen kousek od polských hranic ve výběžku severně od lázeňského města Jeseník. S postupujícím časem však byly stále silněji pociťovány nevýhody odlehlosti lokality – špatná dostupnost pro návštěvníky, prakticky mizivé možnosti dalšího využití expozice – studium dokumentů, pořádání naučných akcí, odborných seminářů, možnost častých opakovaných návštěv např. i pro studijní účely atp.

Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Divize dopravní cesty Českých drah, která se stala v dubnu 1997 provozovatelem expozice, zaměřila své úsilí na získání nových, z hlediska dostupnosti vhodnějších prostor. Při oslavě 10. výročí založení vidnavské expozice v listopadu 1998 byl záměr  přestěhovat muzeum oficiálně přednesen a zároveň byly vyzvány ke spolupráci firmy i další instituce svou působností spojené s oborem železniční sdělovací a zabezpečovací techniky. Rozhodla společná nabídka čtyř firem – AŽD Praha s. r. o., AK signal a.s., Starmon s. r. o. a Signal Mont s. r. o. – poskytnout pro expozici část prostor v areálu firmy Signal Mont s. r. o. (bývalých Sdělovacích a zabezpečovacích dílnách) v Hradci Králové, které byly pro tento účel stavebně upraveny, mj. byl vybudován i bezbariérový přístup. Umístění muzejní expozice v Hradci Králové podpořili i představitelé města.

K 1.7.2008 byla Muzejní expozice spolu s Technickou ústřednou dopravní cesty převedena z ČD a.s. na Správu železnic, státní organizaci.