Oddělení laboratoří elektrických veličin CTD má regionální kalibrační pracoviště:

RKP Hradec Králové
RKP Plzeň
RKP Brno elektrické veličiny

Všechna RKP jsou plnohodnotně vybavena moderními, multifunkčními kalibrátory
např. M-142, M-140, přesnými multimetry FLUKE, Transmille, datron, odporovými, kapacitními i indukčními dekádami a dalšími speciálními etalony.

RKP provádí kalibrace univerzálních digitálních i ručkových multimetrů, měřičů zemních a izolačních odporů, revizních přístrojů, ohmmetrů, klešťových přístrojů, měřičů fáze, wattmetrů, čítačů a měřičů času, RLC – můstků. RKP realizují kalibrace a drobné opravy u speciálních drážních měřidel (např. testovacích souprav TSR I až TS3 pro měření relé, PU590 atd.).

RKP pro OJ Správy železnic provádí také odborné konzultace v oblasti měření a testování elektrických veličin a optimální volby vhodného měřícího zařízení.

Vedoucí oddělení laboratoří elektrických veličin RKP (Plzeň, Hradec Králové, Brno elektrické veličiny): Bc. Petr Kánský, DiS,

Sušická 23
326 00 Plzeň

tel.: 972 524 514, 702 262 465; e-mail: Kansky@spravazeleznic.cz


Metodik oddělení laboratoří elektrických veličin RKP (Plzeň, Hradec Králové, Brno elektrické veličiny): Ing. Jana Klášterková,

Sušická 23
326 00 Plzeň

tel.: 972 524 514, 724 574 515; e-mail: Klasterkova@spravazeleznic.c


SŽ RKP Plzeň

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techntiky a diagnostiky

Sušická 23
326 00 Plzeň

Odkaz na mapu

GPS Souřadnice
49.7341431N, 13.4085775E

Kontakty:
Filip Tobrman
, tel.: 972 524 514, 602 399 012; e-mail: Tobrman@spravazeleznic.czSŽ RKP Hradec Králové

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Riegrovo náměstí 914
500 02 Hradec Králové

Odkaz na mapu

GPS Souřadnice
50.2142847N, 15.8087550E

Kontakty:
Ing. Petr Vaněček
, tel.: 972 341 232, 727 863 507; e-mail: VanecekP@spravazeleznic.cz
Tomáš Mikala, tel.: 972 341 232, 725 526 595; e-mail: Mikala@spravazeleznic.cz


SŽ RKP Brno elektrické veličiny

Adresa:
Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Vídeňská 312/147
619 00 Brno – Přízřenice

Odkaz na mapu

GPS Souřadnice
49.1398864N, 16.6059314E

Kontakty:
Jaroslav Zhoř
, tel.: 972 625 227, 724 867 164; e-mail: Zhor@spravazeleznic.cz
Dalibor Sojka, tel.: 972 625 227, 724 866 860; e-mail: SojkaD@spravazeleznic.cz