Měřicí vůz je určen k měření parametrů trakčního vedení při rychlostech až 160 km.h-1. Měřicí systém získává za všech klimatických podmínek mnoho údajů, které jsou následně zpracovány za účelem identifikovat stav trakčního vedení.
Provádí provozní měření v celé elektrizované síti českých železnic a zajišťuje následující druhy měření:

• Geometrická poloha troleje
• Dynamické účinky sběrač – trolej
• Prohlídka trakčního vedení pomocí videozáznamu

Kontakt:

Ing. Stanislav Žurek tel.: +420 972 756 451, e-mail: Zurek@spravazeleznic.cz

Ing. Petr Sedláček tel.: +420 972 756 401, e-mail: SedlacekP@spravazeleznic.cz