Měřicí vůz pro železniční svršek

Měřicí vůz pro železniční svršek je určen pro měření a vyhodnocování následujících parametrů koleje

  • rozchod koleje
  • křivost koleje
  • směr koleje
  • převýšení koleje
  • zborcení koleje
  • podélná
  • výška koleje
  • mikrogeometrie povrchu hlavy kolejnice – vlnkovitost
  • profil kolejnic (ojetí kolejnic)
  • hodnocení odezvy vozidla (vra)

Základní technické údaje

Nejvyšší provozní rychlost 160 km.h-1
Jmenovitá hmotnost 43 245 kg
Maximální šířka 3 140 mm
Maximalni výška 4 050 mm
Délka přes nárazníky 26 400 mm
Nejmenší poloměr oblouku koleje při průjezdu traťovou rychlostí 150 m