Sídlo CTD

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 70994234,   DIČ: CZ70994234

Centrum techniky a diagnostiky
Malletova 2363/10, 190 00 Praha 9 – Libeň
tel.: +420 972 228 701
na mapě: http://www.mapy.cz/

e-mail: ePodatelnaCTD@spravazeleznic.cz (běžná podání)

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz (pouze účetní doklady: faktury + potvrzené objednávky)


Muzeum Děčín

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Děčín
Železniční stanice Děčín hl.n.
Stavědlo 15 sever
ul. Čsl. mládeže 89/4
405 02 Děčín
tel.: +420 724 775 819, +420 972 433 615
e-mail:
CTDmuzeumSZT@spravazeleznic.cz

Muzeum Hradec Králové

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové
(Areál firmy Signal Mont s. r. o.)
Kydlinovská 1300
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 972 341 035, +420 724 775 818
e-mail: CTDmuzeumSZT@spravazeleznic.cz