Kontakt

Sídlo TÚDC

 
  Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 70994234,   DIČ: CZ70994234
Technická ústředna dopravní cesty organizační jednotka
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 – Libeň
tel.: +420 972 228 701
email: tudcsekr@tudc.cz
na mapě: http://www.mapy.cz/ 

Otevírací doba sekretariátu TÚDC:
pondělí – pátek od 8:00 do 14:30


Muzeum Hradec Králové

  Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací technikyHradec Králové
(Areál firmy Signal Mont s. r. o.)
Kydlinovská 1300
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 972 341 035, +420 724 775 818
e-mail: muzeum@tudc.cz

Muzeum Děčín

  Správa železnic, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací technikyDěčín
Železniční stanice Děčín hl.n.
Stavědlo 15 sever
ul. Čs.mládeže 89/4
405 02 Děčín
tel.: +420 724 775 819, +420 972 433 615
e-mail: muzeum@tudc.cz