Kolový vozík GPR

Princip metody

Princip této metody spočívá ve vysílání a následném přijímání odražených radarových vln od fyzikálních rozhraní, ta tvoří např. geologická rozhraní, hladina podzemní vody, podzemní dutiny atd. Hloubkový dosah měření je závislý na frekvenci použité antény a na složení a stavu tělesa železničního spodku (dosah v rozmezí 2,5 – 6,0 m).

Lokální diagnostika tělesa železničního spodku mimo osu koleje se provádí kolovým vozíkem, nebo ručním tažením antény s měřidlem ujeté vzdálenosti.  Kolový vozík se používá na místech bez větších terénních nerovností a na rovinatých až mírně svažitých površích. Naproti tomu ruční měření tažením antény je vhodné zejména do svažitých a špatně přístupných terénů.

Výstupy z měření georadarem

  • Vyhodnocení záznamů ve 3D;
  • Příčné a podélné řezy tělesem železničního spodku;
  • Lokalizace přírodních i umělých dutin (nory zvířat, zasypané propustky);
  • Lokalizace poloh se zvýšenou vlhkostí;
  • Lokalizace vrstev v tělese železničního spodku;
  • Lokalizace kabelů v tělese železničního spodku;
  • Určení kontinuálního průběhu pláně tělesa železničního spodku, konstrukčních vrstev a zemní pláně při měření bez kolejového roštu.

Základní parametry vozíku

hmotnost vozíku při plném osazení35 kg
krok vzorkováníaž 1 cm
max. rychlost měření5 kmh-1
frekvence měřicích antén270 MHz a 400 MHz
geometrie měřenípodélně a kolmo na osu koleje
počet kanálů1