Malý měřicí systém MMS – prostorová průchodnost

Malý měřicí systém je lehký mobilní vozík osazený rotačním laserovým scannerem. Je určen pro operativní měření parametrů prostorové průchodnosti trati, zejména pro měření a diagnostiku krátkých traťových úseků, jako jsou tunelové profily, nástupiště, mostní konstrukce, železniční stanice, nově rekonstruované tratě, atd.

MMS je systém, který je schopen detekovat v prostoru od osy koleje objekty a určit jejich přesnou polohu. Využívá bezkontaktního bodového laserového skenování prostoru ve vertikálním směru. Skenování v horizontálním směru je zajištěno jízdou MMS po koleji, čímž je možné vytvářet příčné vertikální řezy s hustotou až 5 mm při rychlosti 1 m/s. Na MMS jsou umístěny senzory, které snímají parametry koleje. Obsluha probíhá pomocí speciálního softwarového vybavení.

Základní charakteristika MMS

 • Lehký mobilní vozík osazený laserovým scannerem.
 • Speciální senzory pro měření převýšení a rozchod koleje.
 • Zodolněný typ tabletu pro sběr snímaných dat.
 • Digitální kamera pro fotodokumentaci měřeného úseku.
 • Frekvence rotačního scanneru až 200Hz.
 • Nevybavuje kolejové obvody.
 • Měření probíhá rychlostí chůze.
Hlavní výhody MMS

 • Kontinuální měření požadovaných parametrů.
 • MMS lze transportovat na místo měření v běžné dodávce.
 • Nevybavuje kolejové obvody.
 • Možnost shrnutí kritických měřených úseků do jednoho profilu.
 • Snadná manipulace díky kompaktnosti systémů.
 • Lehká konstrukce a nízká hmotnost scanneru.