Malý měřící systém – Trimble GEDO CE

Malý měřící systém je lehký, mobilní vozík, osazený laserovým scannerem FARO Focus3D. Je určen pro operativní měření parametrů prostorové průchodnosti trati, zejména pro měření a diagnostiku krátkých traťových úseků, jako jsou tunelové profily, nástupiště, mostní konstrukce, železniční stanice, nově rekonstruované tratě, atd.

MMS je systém, který je schopen detekovat v prostoru do osy koleje objekty a určit jejich přesnou polohu. Využívá bezkontaktního bodového laserového skenování prostoru ve vertikálním směru. Skenování v horizontálním směru je zajištěno jízdou MMS po koleji, čímž se vytváří příčné, vertikální řezy s hustotou 10mm při rychlosti 0,5m/s. Na MMS jsou umístěny senzory, které snímají parametry koleje. Obsluha probíhá pomocí speciálního softwarového vybavení.

Základní charakteristika MMS

 • Lehký, mobilní vozík, osazený laserovým scannerem.
 • Speciální senzory pro měření převýšení a rozchod koleje.
 • Zodolněný typ tabletu pro sběr snímaných dat.
 • Digitální kamera pro fotodokumentaci měřeného úseku.
 • Frekvence rotačního scanneru až 100Hz.
 • Nevybavuje kolejové obvody
 • měření probíhá rychlostí chůze
Hlavní výhody MMS

 • Kontinuální měření požadovaných parametrů.
 • MMS lze transportovat na místo měření v běžné dodávce.
 • Nevybavuje kolejové obvody.
 • Možnost shrnutí kritických, měřených, úseků do jednoho profilu.
 • Snadná manipulace díky kompaktnosti systémů.
 • Lehká konstrukce a nízká hmotnost sceneru