Pronájem počítačových učeben

Nabízíme volnou kapacitu počítačových učeben v Brně a v Pardubicích.

Učebna Brno
Učebna je umístěna v centru Brna v budově OŘ Brno na Kounicově ulici.
V učebně je k dispozici 12 pracovišť + lektorské pracoviště. Počítače jsou v konfiguraci:
12+1x – Intel Core i5, 8GB RAM, 24″ LCD, MS Win 10
Všechny PC jsou zapojeny v LAN. Obrazovku lektorského počítače je možné promítat datovým projektorem.

Učebna Pardubice
Učebna je umístěna v budově SDC Pardubice na ulici Hlaváčova.
V učebně je k dispozici 13 pracovišť + lektorské pracoviště. Počítače jsou v konfiguraci:
13+1x – Intel Core i5, 8GB RAM 24″ LCD, MS Win 10
Všechny PC jsou zapojeny v LAN. Obrazovku lektorského počítače je možné promítat datovým projektorem.

Ceny za pronájem učeben

  Učebna v Brně Učebna v Pardubicích
Pronájem učebny v prac. dobu 4 600,- Kč / den 4 300,- Kč / den

(uvedené ceny jsou bez DPH)

 


Kontakt:
Ing. Lumír Holas, tel.: +420 972 625 162, e-mail Holas@spravazeleznic.cz
Ing. Petr Procházka, tel.: +420 972 625 402, e-mail ProchazkaPe@spravazeleznic.cz