Specializované středisko metrologie

Činnost pracovníků specializovaného střediska je zaměřena na provádění kalibrací běžných komerčně vyráběných měřících přístrojů a speciálních drážních měřících přístrojů a měřidel. Středisko zabezpečuje řízení metrologie v odvětví železniční dopravy. Ve svých laboratořích zajišťuje výkonnou metrologii prostřednictvím kalibračních laboratoří v oborech mechanických veličin (délka, síla), termodynamických veličin (teplota, vlhkost, tlak), elektrických veličin (napětí, proud, odpor), frekvence a času.

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Specializované středisko metrologie
Nádražní 408
288 02 Nymburk

Kontakty:
Ing. Jaroslav Kopecký, tel.: 972 255 471, 725 800 231 e-mail: KopeckyJa@spravazeleznic.cz
Zuzana Jirásková, tel.: 972 341 479, 724 450 231, e-mail: JiraskovaZ@spravazeleznic.cz

Hlavní metrolog SŽ

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Hlavní metrolog SŽ
1.p., 38, Sušická 23
326 00 Plzeň

Kontakty:
Ing. Mirko Mareček, tel.: 972 524 514, 724 940 523, e-mail: MarecekM@spravazeleznic.cz