Metrologie

Specializované středisko metrologie

Činnost pracovníků specializovaného střediska je zaměřena na provádění kalibrací běžných komerčně vyráběných měřících přístrojů a speciálních drážních měřících přístrojů a měřidel. Středisko zabezpečuje řízení metrologie v odvětví železniční dopravy. Ve svých laboratořích zajišťuje výkonnou metrologii prostřednictvím kalibračních laboratoří v oborech elektrických veličin (napětí, proud, odpor), frekvence, času, délkových veličin, tlaku, síly a teploty.

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Specializované středisko metrologie
Riegrovo náměstí 914
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

Kontakty:
Ing. Mirko Mareček, tel.: 972 341 220, 724 940 523, e-mail: mirko.marecek@tudc.cz
Zuzana Jirásková, tel.: 972 341 479, 724 450 231, e-mail: zuzana.jiraskova@tudc.cz