Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky): CTD, Úsek železniční telematiky mimo jiných činností zajišťuje i správu železničního telekomunikačního majetku Správy železnic, státní organizace. Za účelem ochrany telekomunikačního vedení a zařízení před realizací vnějších investic vydává tyto Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Centra telematiky a diagnostiky).

Všeobecné podmínky >>
Aktualizováno k 14. 1. 2022


Kontakt: Ing. Stanislav Cinádr, tel.: 972 544 621, e-mail: Cinadr@spravazeleznic.cz