Zkušební laboratoř

Součástí Centra telematiky a diagnostiky (CTD) je Zkušební laboratoř CTD (ZL CTD), která dne 25. června 2013 získala akreditaci na první zkoušku (viz níže) a v roce 2016 akreditaci obhájila. Zkušební laboratoř CTD má zavedený a udržovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, který neustále zlepšuje.

V současné době je zkušební laboratoř registrována pod č. 1641 jako držitel osvědčení o akreditaci (osvědčení) vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO/IEC 17 025. Laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své prostory.


Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1641 nabízí:

  • Zkoušku měření kvalitativních parametrů elektrické energie dle ČSN EN 61000-4-30 ed3. na střídavé napájecí síti 50 Hz.

Kontakt :

vedoucí Zkušební laboratoře CTD: Ing. Eva Návorková Vejvodová, Ph.D., tel.: 972 228 753, e-mail: CTDzklab@spravazeleznic.cz

manažerka kvality: Ing. Michaela Hronová, tel.: 972 228 742, e-mail: CTDzklab@spravazeleznic.cz

vedoucí odborné skupiny EMC: Ing. Jiří Hajzl, tel.: 972 228 748, e-mail: Hajzl@spravazeleznic.cz