Dovolujeme si vás informovat, že Zkušební laboratoř CTD (ZL CTD) k 21.listopadu 2020 ukončila svoji činnost.

Pro více informací kontaktujte níže uvedené kontakty.


Kontakt :

manažerka kvality: Ing. Michaela Hronová, tel.: 972 228 742, e-mail: hronova@spravazeleznic.cz