V návaznosti na dopis NPS Správy železnic č. j. 24955/2020-SŽ-GŘ-O13 ze dne 16. dubna 2020 s názvem „Využívání vyzískaných výhybek tvarů 1:12-500 a štíhlejších na betonových pražcích“ zveřejňuje Centrum telematiky a diagnostiky seznamy nabízených výhybek pro účely projektové přípravy staveb. Seznamy obsahují data z pasportu železničního svršku, z IS PSST SORUT a aktuální údaje O15 GŘ Správy železnic o dalším využití výhybek. Seznamy jsou aktualizovány jednou měsíčně.

Aktualizace 23. 8. 2023


V případě dotazů a připomínek ke zveřejněným seznamům mě prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu nebo telefonu.
Kontakt: René Tvrdoň, vedoucí oddělení kategorizace materiálu CTD, tel.: 972 342 032, mobil: 602 766 261, e-mail: rene.tvrdon@tudc.cz