Měřicí drezína EM100

Měřicí drezína pro železniční svršek je určena pro diagnostiku železničního svršku na tratích regionálních Správy železnic, státní organizace.

Technická specifikace vozidla

Označení vozidlaEM100
Délka vozu20,00 m
Hmotnost vozu58, 00 t
Max. rychlost100 kmh-1

Měřicí technologie na vozidle

  • Měření geometrických parametrů koleje (GPK)
  • Měření příčného profilu kolejnic (ojetí kolejnic)
  • Snimkování tratí

Měřicí systémy a lokalizace

Měřicí drezína EM100 je vybavena jednotným lokalizačním systémem Správa železnic. Jedná se o synchronizační jednotku SU a o lokalizační systém MP Host. Oba systémy společně komunikují s hlavními měřicími systémy Plasser&Theurer po síti LAN. 

Synchronizační jednotka SU je měřicí zařízení s připojeným enkodérem, který je instalován na ložiskovém domku osy, a poskytuje všem měřicím systémům hardwarové dráhové čtvrtmetrové pulzy nebo přímo milimetrové pulzy.

Lokalizační systém MP host je základním ovládacím pracovištěm diagnostických prostředků. Jedná se o multifunkční zařízení nadřízené všem připojeným měřicím systémům, ze kterého se ovládá spuštění všech měřicích systémů. Dalšími připojenými zařízeními jsou snímače automaticky detekovaných objektů na trati (přídržnice, magnetické značky), přijímač GNSS (Globální družicový polohový systém) a tiskárny pro případný tisk výstupních sestav z měření.

Měřicí systém pro měření geometrických parametrů koleje

Bezkontaktní inerciální měřicí systém geometrických parametrů koleje je založen na inerciální měřicí jednotce (IMU), doplněné informacemi GNSS. Návaznost na kolejnici a snímání příčného profilu kolejnic zajišťují 4 optické jednotky s lasery. Jedná se o hlavní měřicí systém vozu. Hodnoty veličiny GPK jsou snímány v kroku 0,25 m do maximální rychlosti 100 km.h-1. Jednotlivé naměřené signály jsou vyhodnocovány průběžně během měření ve čtyřech vlnových pásmech (D0, D1, D2 a celkový signál) a splňují požadavky normy EN 13848-2. Během jízdy jsou zároveň vyhodnocovány závady GPK a počítány známky kvality jednotlivých parametrů GPK a celková známka kvality v souladu s normou ČSN 736360. Naměřená a vyhodnocená data jsou odesílána z vozu do vyhodnocovacího střediska, kde jsou dále zpracována a předávána do informačních systémů Správy železnic.

Měřicí systém příčného profilu kolejnic

Bezkontaktní systém měření příčného profilu kolejnic se skládá z pravé a levé měřicí jednotky, která je umístěná nad příslušnou kolejnicí. Každá jednotka obsahuje dva lasery, které osvětlují profil kolejnice a dvě kamery snímající polohu laserového paprsku z obou stran kolejnice.

Systém automaticky během jízdy vyhodnocuje tvar a úklon kolejnice, její boční a svislé ojetí. Ve stejném okamžiku se ukládá laserem osvícený příčný řez kolejnice. Měření probíhá v kroku 1 m do max. rychlosti 100 km.h-1. Vyhodnocená data jsou odesílána do vyhodnocovacího střediska, dále zpracovávána a předávána do informačních systémů Správy železnic.

Systém čelního snímkování tratí

Systém snímkování koleje se skládá z kamery s extrémní citlivostí, která je umístěná na čele měřicího vozu. Snímkování se provádí v intervalu po 20 metrech.  Snímky jsou lokalizovány systémem měřicího vozu, uloženy a odeslány do vyhodnocovacího střediska. Následně jsou ukládány do informačních systémů Správy železnic.