Malá měřící drezína

Speciální drážní vozidlo MMD.1 je dvounápravový motorový vozík s hydrostatickým přenosem výkonu, technicky unifikovaný s MUV 74.1. Je určeno pro měření GPK (geometrické polohy kolejnice) staničních kolejí na drahách celostátních, regionálních a na vlečkách o rozchodu 1 435 mm. Vzhledem k hmotnosti vozidla, která činí 14 tun, je měření klasifikováno dle ČSN EN 13848 jako měření pod zatížením. Maximální rychlost jízdy oběma směry je 75 km/h a při měření 50 km/h.

Prostor pro operátora měření je vytvořen v kabině určené pro celkem pět sedících osob. Při pravidelném měření jsou na stanovišti následující osoby: strojvedoucí, pilot strojvedoucího, měřič a zástupce správce, který sleduje a přebírá výsledky měření GPK. Nově jsou data z měření standardizována tak, aby výstupy, tj. graf a výpis hrubých závad, měly stejný charakter jako tištěné výstupy z měřicí drezíny MD.1 a z měřicího vozu MVŽSv a byly v souladu se služební rukojeti SŽDC SR 103/4. Krom tištěných výstupů jsou data nově exportována pro potřeby správců do IS PSST (Informační systém Provozní stav sítě tratí), kde je možno s nimi pracovat stejně, jako s daty z MD.1 a MVŽSv.

Směr koleje primární:
rozsah: +-40mm; přesnost +-0,3mm;
Převýšení koleje kvazistatické:
šířka pásma: od 70m; symbol:
PKQ; rozsah: +-200mm; přesnost: +-2%;
Směr koleje levý, pravý:
šířka pásma: 3-25m; symbol: SL,SP;
rozsah: +-25mm; přesnost: +-0,3mm;
Celkový rozchod koleje:
šířka pásma: od 1m; symbol: RK;
rozsah: -10,+40mm; přesnost: +-0,2mm;
Podélná výška primární:
rozsah: +40,- 60mm; přesnost: +-0,3mm
Rozchod koleje dynamický:
šířka pásma: 3-25m; symbol: RKD;
rozsah: -10,+40mm; přesnost: +-0,2mm;
Podélná výška koleje levá, pravá:
šířka pásma: 3-25m; symbol: VL,VP;
rozsah: +25,-50mm;přesnost: +-0,3mm;
Křivost koleje:
šířka pásma: od 70m; symbol: KKS;
rozsah: od 150m-1; přesnost: R do 250m +-2%,
R od 1km 10%;
Převýšení koleje celkové:
šířka pásma: od 1m; symbol: PK;
rozsah: +-200mm; přesnost: +-2%;
Převýšení koleje dynamické:
šířka pásma: 3-25m; symbol: PKD;
rozsah: +-25mm; přesnost: +-0,3mm;