Cílem CTD je poskytovat svým zákazníkům a ostatním zainteresovaným stranám služby na vysoké odborné úrovni a tyto služby neustále zlepšovat. Jako prostředek k dosažení cíle používáme integrovaný systém managementu kvality, který splňuje požadavky norem ISO 9001 (kvalita) a ISO 27001 (bezpečnost informací). Udržováním tohoto systému prokazujeme svou schopnost trvale poskytovat služby, které splňují nejen požadavky zákazníka, ale i požadavky zákonů a předpisů.

Důkazem naší snahy jsou obdržené certifikáty ISO 9001 systému zajišťování kvality a certifikát ISO 27001 managementu systému informací v oboru související s poskytováním služeb Diagnostika a technický servis, systémová infrastruktura, které pravidelně obnovujeme.

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a ISO 27001