Ruční vozík GPR

Měřicí vozík pro lokální diagnostiku tělesa železničního spodku s využitím georadarové metody.

Princip metody

Princip této metody spočívá ve vysílání a následném přijímání odražených radarových vln od fyzikálních rozhraní, ta tvoří např. geologická rozhraní, hladina podzemní vody, podzemní dutiny atd. Hloubkový dosah měření je závislý na frekvenci použité antény a na složení a stavu tělesa železničního spodku (dosah v rozmezí 0,7 – 6,0 m). 

Umístěním georadarové soupravy na ruční vozík je zajištěna detailnější diagnostika tělesa železničního spodku, zvyšuje se flexibilita a operabilita měření a dochází ke snížení nákladů na měření krátkých úseků. Také je umožněno měření profilů za hlavami pražců.

Georadarová metoda umožňuje určit

  • kontinuální průběh pláně tělesa železničního spodku
  • kontinuální průběh zemní pláně
  • kontinuální tloušťku konstrukční vrstvy
  • kontinuální tloušťku podkladní vrstvy
  • problémová místa v tělese železničního spodku s vysokou přesností díky kroku vzorkování po 1 cm
  • vhodná místa pro umístění sond geotechnických zkoušek
  • velikost sedání vrstev v tělese železničního spodku
  • železobetonové objekt

Základní parametry vozíku

hmotnost vozíku bez osazení měřicí technikou70 kg
hmotnost vozíku při plném osazení100 kg
krok vzorkováníaž 1 cm
max. rychlost měření (při tažení za MUV)20 kmh-1
frekvence měřicích antén270, 400, 1000 a 2000 MHz až do hloubky 5 m
geometrie měřenív ose koleje, za hlavami pražců
počet kanálů4