Ověřování kvality a kategorizace

Péče o kvalitu materiálu pro stavbu a údržbu železničních tratí

 • Ověřování kvality určených součástí železničního svršku a spodku u výrobců
  • Statistická přejímka jednotlivých dodávek
  • Zákaznické externí audity u výrobců
  • Dohled nad systémy kvality Správy železnic, státní organizace v oblasti kameniva
 • Kategorizace vyzískaného materiálu železničního svršku
 • Poradenská činnost v oblasti kvality materiálu pro železniční tratě
 • Vydávání
  • Protokolů o ověření kvality
  • Protokolů z auditu
  • Závazných seznamů výrobců kameniva
  • Karet kategorizace

Kontakt: Ing. Karel Mařík, tel.: 972 341 601, e-mail: MarikK@spravazeleznic.cz