Přehled vydaných Osvědčení Správy železnic, státní organizace a ČD pro stavební výrobky z oblasti železničního spodku

Tento seznam vydaných Osvědčení Správy železnic, státní organizace a ČD je určen pro potřeby zainteresovaných pracovníků, dodavatele stavebních prací, projektanty, dodavatele příp. výrobce výrobků pro Správu železnic, státní organizaci, za účelem ověření možnosti legálního použití daného výrobku při stavebních nebo údržbových pracích na tratích Správy železniční dopravní cesty.

Seznam vydaných Osvědčení Správy železnic, státní organizace a ČD je dělen na skupiny podle druhu schváleného výrobku, kde ve sloupci “Předmět osvědčení, typ výrobku” jsou použita pro každý druh výrobku základní zkratková označení (velká písmena), případně v závorkách doplňující zkratková označení (malá písmena), která slouží k popisu funkce výrobku. Význam použitých zkratek je uveden níže.

Pokud výrobce nebo dodavatel před ukončení platnosti vydané Osvědčení neprodlouží, bude při nejbližší aktualizaci seznamu z něho vyřazen. Může se stát, že aktualizace proběhne za nějakou dobu po ukončení platnosti tohoto Osvědčení, a proto je třeba vždy zkontrolovat v posledním sloupci, zda daný výrobek má Osvědčení o kvalitě platné v aktuální době jeho uvažovaného použití.

Přehled vydaných Osvědčení Správy železnic, státní organizace a ČD pro stavební výrobky z oblasti železničního spodku
(Aktualizace k 31. 1. 2024)


Kontakt: Ing. Petr Jasanský, tel.: +420 972 325 155, e-mail: jasansky@szdc.cz