CTD, Úsek automatizační a telekomunikační techniky mimo jiných činností také vydává a aktualizuje seznamy schválených a doporučených zařízení k použití v železniční telekomunikační infrastruktuře (ŽTI). Tyto seznamy mají za cíl napomoci zejména externím dodavatelům a spolupracujícím firmám v orientaci v technologiích a prvcích použitých v ŽTI a poskytnout vodítko pro projekční, dodavatelskou a servisní činnost zejména z pohledu zajištění kompatibility jednotlivých prvků datových a ostatních sítí v rámci stávající ŽTI.

Seznam schválených prvků datových sítí v rámci ŽTI
Aktualizováno k 06. 2020


Kontakt: Mgr. Havlín Aleš , tel.: 972 228 710, e-mail: ales.havlin@tudc.cz