Průvodce expozicí

Při příležitosti 150. výročí příjezdu prvního parního vlaku na území dnešního ČR byla v roce 1988 v železniční stanici Vidnava otevřena muzejní expozice, kterou tehdejší provozovatel v roce 2001 reinstaloval do areálu společnosti Signál Mont s. r. o. v Hradci Králové. Expozice ve venkovní a vnitřní části soustřeďuje sdělovací a zabezpečovací techniku od počátků železnice do současnosti. Většina vystavených exponátů byla ve skutečném železničním provozu a dokazují um techniků své doby.

Venkovní část expozice je dobře viditelná z vlaku jedoucího na trati Hradec Králové – Týniště nad Orlicí. Představuje kolekci mechanických a světelných návěstidel, předvěsti, zvonkovou návěst, přejezdová zabezpečovací i další venkovní zařízení. Unikátem je zádržná a zajišťovací brzda ze seřaďovacího nádraží spádového typu. 

Vnitřní prostory zaujímají 8 místností. U vstupu do expozice jsou památky dokumentující historii expozice ve Vidnavě. 

Vitríny a několik unikátních exponátů (např.   proutěný koš z “košového návěstidla”) v  koridoru připomínají počátky návěstění a vznik a vývoj sdělovací a zabezpečovací techniky. 

První ze sálů je zařízen jako dopravní kancelář nácestné stanice z počátku 20. století s původním typickým vybavením: návěstní kozlík, ústřední zámek, telefonní přístroje, telegrafní souprava, kyvadlové hodiny, stůl výpravčího se stojánkem s razítky, kalamářem, návěstní a jiné pomůcky. Obrázek císaře Franze Josefa a několik dalších rekvizit dokreslují dobovou atmosféru. Je to jediná místnost, která je ohrazena a kde se nelze mezi exponáty pohybovat. V ostatních sálech je možno se exponátů dotýkat, řada z nich je funkčních, funkční jsou i některé modelové sestavy demonstrující princip např. stavění jízdní cesty – a návštěvníci si mohou vše sami vlastnoručně vyzkoušet. 

Sál 3 ukazuje exponáty z období vývoje společných konstrukčních prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Představuje nejrůznější akustické a optické prvky sloužící k návěstění i dorozumívání a předávání příkazů na trati, od těch nejjednodušších (praporců, trubek a zvonců) až po prvky potřebné pro zařízení a přístroje elektrické. K vidění jsou např. induktory, zvonkové návěsti, žárovky, čočky, sada elektronek, kabelové závěry a model části nadzemního vedení v “životní velikosti”. 

Sál 4 je věnován vývoji prvků zabezpečovací techniky. Najdeme zde výměnové zámky, hradlová relé, hradlové závěry, kolejová relé, elektromagnetická relé různých druhů a typů. K simulaci funkce hradlových závěrů a kolejového obvodu slouží modelové sestavy. 

Dominantou expozice lze nazvat sál 5. V prostorné hale jsou vystaveny originály mechanických, elektromechanických a elektrodynamických staničních zabezpečovacích zařízení, unikátem je např. distanční návěstidlo. Pozornost jistě vzbudí ústřední stavědlo SA 12, stavědlový přístroj vzor 5007, 3414 nebo EINHEIT, nechybí ani klíčový (bubnový) přístroj s hradlovou skříní. Elektromotorické přestavníky výhybek zabezpečovací část uzavírají. 

Sály 6 a 7 jsou věnovány sdělovací technice a jejímu vývoji. Rozsáhlá je sbírka účastnických telefonních přístrojů (ke klenotům patří např. polní telefon návěstního mistra) a selektorových telefonních zařízení. Nechybí ani telegrafní přístroje, dálnopisné stroje, rozhlasová, hodinová a informační zařízení. Impozantní je soubor různých měřicích přístrojů a speciálních měřicích souprav. 

Sál 7 dává nahlédnout na typizované stojany automatických drážních telefonních ústředen – třídičové ÚSTD 5/41 pro 100 poboček (s manuálním pracovištěm, zařízením pro opravu pojistek ap.) a hledačové ÚSHD 2/10. V sále je zastoupeno i zařízení telefonie nosnými proudy německým a 2 italskými typy. 

Sál 8 slouží pro audiovizuální projekci. Slouží k demonstraci nových zařízení, jejich prezentaci i k prezentaci historických zajímavostí. Sál lze využít pro malé konference a pro časové výstavy.

Přehled sálů a jejich označení

1 – Vstup (Foyer)

2 – Dopravní kancelář

3 – Společný vývoj prvků sdělovací a zabezpečovací techniky

4 – Vývoj prvků zabezpečovací techniky

5 – Zabezpečovací zařízení epoch pevné a volné páky

6 – Vývoj sdělovací techniky

7 – Od telegrafu po automatické telefonní ústředny

8 – Audiovizuální sál

9 – Koridor – Epocha počátků železnice

10 – Knihovna

Knihovna muzejní dokumentace

Součástí expozice je i bohatá sbírka služebních předpisů, vzorových listů, firemní dokumentace a odborných publikací

>> Pro badatele