Vstupní místností do muzea je bývalá akumulátorovna, kde byly umístěny akumulátory možné nabíjet a které byly zdrojem energie pro činnost zabezpečovacího zařízení. Elektrický proud ze sítě přicházel do rozvaděče ( rozvodné desky ) a přes usměrňovače se dobíjely akumulátory. Z akumulátorů se napájelo elektrodynamické zabezpečovací zařízení stejnosměrným proudem o napětí 136 V pro přestavné obvody ( motory přestavníků ) a 34 V a pro kontrolní a dohledací obvody. Při výpadku elektrického proudu zabezpečovací zařízení stavědla bylo v činnosti 48 hodin pouze na proud z akumulátorů. V přízemí se dále nachází dílna, kde se prováděly běžné opravy některých částí zařízení. Na chodbě v přízemí jsou železniční mapy ( 1 x protektorát Böhmen und Mähren, a 1 x žel. Mapa ČSR z roku 1947 ). Na schodišti pak obrazová galerie významných osobností, které se podíleli na rozvoji železnice. V prvním poschodí se nachází místnost muzejní sdělovací techniky ( telefony, rozhlasové ústředny, telekomunikační rozvody k přepojovači telefonních linek, zapojovač Tesla DZ61a pod). Další potom je místnost se zařízením tzv. jádrem celého systému, kde se pomocí os, přestavných tyčí s elektrickými spínači uváděly do činnosti motory přestavníků výhybek a návěstidel. V další místnosti zabezpečovacího zařízení se nachází muzejní exponáty jako přestavník, závorník , hradlový induktor, hradlový závěr, fungující rtuťový kmitač a časový spínač. Současně je zde umístěno ukázkově funkční jednořadé elektrodynamické stavědlo z železniční stanice Včelná a část elektrodynamického stavědlového přístroje z Ústí nad Labem Sever. Ve druhém poschodí je umístěno unikátní čtyřřadé elektrodynamické zabezpečovací zařízení částečně ukázkově funkční. Lze zde realizovat postavení vlakové cesty s ukázkou funkce elektromotorického přestavníku původního registru mechanických závislostí jednotlivých řadičů k přestavování výměn, výkolejek, seřaďovacích a vjezdových návěstidel. Jako muzejní exponát je instalováno původní mechanické návěstidlo, které je ukázkově funkční s možností přestavovat do polohy ,,Volno“ a ,, Vjezd odbočkou“ s kolejovým obvodem . K vidění je i protistřepinový úkryt s možností se vyzkoušet tehdejší prostředky ochrany jednotlivce ( helmy a masky ). Místnost obsluhy je vybavená dopravní dokumentací, předpisy, listem grafikonu, staničním řádem a podobně pro funkci výpravčího, signalisty a operátora. S jejich činností je návštěvník podrobně seznámen průvodcem. V místnosti bývalé šatny jsou historické mapy železniční stanice, historické návěstní pomůcky, hodnostní označení na uniformách zaměstnanců a fotodokumentace od zahájení provozu v roce 1851.