MMD.2 – malá měřící drezína

Měřicí zařízení instalované na MMD.2 je tvořené mechanickým podvozkem, elektronickými čidly, analogovo-digitální elektronikou a měřicím počítačem. Dále je na MMD.2 umístěný další počítač, který provádí zpracování a prezentaci naměřených dat. Elektronická část zpracovává analogové signály čidel do podoby digitálních dat, která předává měřicímu očítači. Ten je zpracovává v reálném čase do podoby signálů GPK respektujících normy ČSN 736360 a ČSN EN 13848 a předává je dál k hodnocení stavu tratě.

Měřené a vypočítávané geometrické parametry koleje:

Směr koleje primární:
rozsah: +-40mm; přesnost +-0,3mm;
Převýšení koleje dynamické:
šířka pásma: 3-25m; symbol: PKD;
rozsah: +-25mm; přesnost: +-0,3mm;
Směr koleje levý, pravý:
šířka pásma: 3-25m; symbol: SL,SP;
rozsah: +-25mm; přesnost: +-0,3mm;
Převýšení koleje kvazistatické:
šířka pásma: od 70m; symbol:
PKQ; rozsah: +-200mm; přesnost: +-2%;
Podélná výška primární:
rozsah: +40,- 60mm; přesnost: +-0,3mm
Celkový rozchod koleje:
šířka pásma: od 1m; symbol: RK;
rozsah: -10,+40mm; přesnost: +-0,2mm;
Podélná výška koleje levá, pravá:
šířka pásma: 3-25m; symbol: VL,VP;
rozsah: +25,-50mm;přesnost: +-0,3mm;
Rozchod koleje dynamický:
šířka pásma: 3-25m; symbol: RKD;
rozsah: -10,+40mm; přesnost: +-0,2mm;
Převýšení koleje celkové:
šířka pásma: od 1m; symbol: PK;
rozsah: +-200mm; přesnost: +-2%;
Křivost koleje:
šířka pásma: od 70m; symbol: KKS;
rozsah: od 150m-1; přesnost: R do 250m +-2%,
R od 1km 10%;