Rádiové sítě

Oprávnění ke zřízení radiostanic (OZR)

Zřizování radiostanic využívajících i jen částečně kmitočty určené pro železniční dopravu je možné pouze na základě příslušného OZR.
Formulář žádosti OZR ke stažení >>

Oprávnění k využívání kmitočtů a sítí (OVKS)

Provoz radiostanic využívajících i jen částečně kmitočty určené pro železniční dopravu je možný pouze na základě OVKS.
Formulář žádosti OVKS ke stažení >>

Předpis SŽDC T7 – Rádiový provoz dostupný na webových stránkách SŽDC – www.szdc.cz.


Kontakt: Ing. Pavel Čech, telefon: 972 245 560 , mail: pavel.cech@tudc.cz