Oprávnění ke zřízení radiostanic (OZR)

Zřizování pevných stacionárních radiostanic (ZR) využívajících i jen částečně kmitočty Správy železnic určené pro železniční dopravu je možné pouze na základě příslušného OZR.
Formulář žádosti OZR ke stažení >>

Oprávnění k využívání kmitočtů a sítí (OVKS)

Provoz radiostanic využívajících i jen částečně kmitočty určené pro železniční dopravu je možný pouze na základě OVKS.
Formulář žádosti OVKS ke stažení >>

Předpis SŽDC T7 – Rádiový provoz dostupný na webových stránkách Správa železnic, státní organizace – www.spravazeleznic.cz.

Souhlas s použitím výrobku na železniční dopravní cestě (radiostanice) dostupný na webových stránkách Správa železnic, státní organizace – www.spravazeleznic.cz.


Kontakt: Ing. Jiří Šustr, telefon: 972 228 735, mail: SustrJ@spravazeleznic.cz