Soubory:
 • Urcene zkratky ve vykrese - zkratky používané ve výkresech účelových železničních map. Kromě těchto zkratek se ve výkrese DGN nesmí použít jiná zkratka (s výjimkou popisů kab.objektů, opsaných v terénu). Popis celými slovy není omezen.
 • Kilometrovani - soupis prvků, u kterých se ve výkrese DGN vynáší kilometráž.
 • Zpusob zamereni netypicky upevnenych navestidel - obecně platná pravidla pro zaměření netypicky upevněných návěstidel - na kolejnici, na zdi, pod zastřešením, v troleji…
 • Priklady kombinaci rychlostniku - některé příklady kombinací rychlostníků a předvěstníků.
 • Rozliseni kabelove objekty - některé nadzemní kab.objekty, různé typy kab.domků. Tento soubor je určen hlavně pro mapování.
 • Rozbor mereni kabelu a kab objektu - obecně platná pravidla pro měření volně ložených kabelů a kabelů v ochranném prvku. Ukázky řešení zaměření souběhu ochranných prvků. Kabelové objekty – markery, rezervy, šachty, skříně, kiosky... Tento soubor je důležitý hlavně pro DSPS.
 • Popis kab objektu - některé popisy kab.objektů vyskytující se v terénu, přiřazení kab.objektu do určité vrstvy, ke konkrétnímu DM.
 • Komplikovane utvary - rozbor měření a zákresu některých složitějších útvarů (výhybky, výkolejky, ASDEKu, slunečního kolektoru,…)
 • Rozliseni ostatni objekty - ukázky řešení některých méně častých objektů (odvětrání, světlík, ukázky různých typů izolovaného styku…), přehled indikátorů světelných návěstidel a přehled ETCS návěstidel.
 • Pomocný soubor vyhybek - rozbor měření a zákresu proměřených výhybek, přehled základních schémat výhybkových konstrukcí a kolejových křižovatek, další informace.
 • Obvykle se nemeri - podchyceny některé předměty měření, u kterých se váhá - např.klec (do 2 m) pro kab.skříně, diagnostika mostu, ohrádka u přestavníku, rozhraní varovných a vodících pásů, zpevnění na styku kolejnic v délce do 5 m, teplotní čidlo EOV na kolejnici…
 • Kuriozitky - některé zajímavé objekty na železnici, např.koš na dokumenty, parkovací místo pro MUV, dopravník podcházející pod tratí, výstražník PZS na výložníku…
 • Plochotvornost_stav k 4.10.2023 - základní pravidla pro vyplňování atributů plochotvornosti hran v DGN výkrese dle požadavku DTMŽ a DTM krajů ČR. Tento soubor bude častěji aktualizován na základě dotazů a zkušeností z praxe, obvykle v čtvrtletních intervalech.
 • Levelovani_stav k 4.10.2023 - základní pravidla pro vyplňování atributů levelů v DGN výkrese dle požadavku DTM krajů ČR. Tento soubor bude častěji aktualizován na základě dotazů a zkušeností z praxe, obvykle v čtvrtletních intervalech.
 • Popis změn souboru plochotvornosti a levelování k 4.10.2023
 • Vzorove_vykresy_k_plochotvornosti_a_levelovani stav k 20.2.2023 - vzorové výkresy jsou chystány postupně, proto v těch starších nejsou zatím zapracovány později domluvená pravidla (např. trojmezí, vyhýbání se duplicitě linií). Tyto soubory budou častěji aktualizovány a rozšiřovány na základě dotazů a zkušeností z praxe, obvykle v čtvrtletních intervalech.
 • Soupis vybranych zmen - seznam významnějších změn v předpisech SŽ M20/MP005 a M20/MP006 od doby prvního vydání v roce 2016.
 • Pokud potřebujete, pro práci nad dřívějšími rozpracovanými projekty, informace z předchozích verzí předpisu M20/MP006, můžete e-mailem požádat (viz. Kontakty – Hrabcová, Šimša) o PDF příslušné verze fotokatalogu.