Pomocné soubory geodetické dokumentace

Soubory:
 • Urcene zkratky ve vykrese - zkratky používané ve výkresech účelových železničních map. Kromě těchto zkratek se ve výkrese DGN nesmí použít jiná zkratka (s výjimkou popisů kab.objektů, opsaných v terénu). Popis celými slovy není omezen.
 • Kilometrovani - soupis prvků, u kterých se ve výkrese DGN vynáší kilometráž, případně u kterých se vynáší pouze na vyžádání.
 • Zpusob zamereni netypicky upevnenych navestidel - obecně platná pravidla pro zaměření netypicky upevněných návěstidel - na kolejnici, na zdi, pod zastřešením, v troleji…
 • Priklady kombinaci rychlostniku - některé příklady kombinací rychlostníků a předvěstníků.
 • Rozliseni kabelove objekty - některé nadzemní kab.objekty, různé typy kab.domků. Tento soubor je určen hlavně pro mapování.
 • Rozbor mereni kabelu a kab objektu - obecně platná pravidla pro měření volně ložených kabelů a kabelů v ochranném prvku. Ukázky řešení zaměření souběhu ochranných prvků. Kabelové objekty – markery, rezervy, šachty, skříně, kiosky... Tento soubor je důležitý hlavně pro DSPS.
 • Popis kab objektu - některé popisy kab.objektů vyskytující se v terénu, přiřazení kab.objektu do určité vrstvy, ke konkrétnímu DM.
 • Komplikovane utvary - rozbor měření a zákresu některých složitějších útvarů (výhybky, výkolejky, ASDEKu, slunečního kolektoru,…)
 • Rozliseni ostatni objekty - ukázky řešení některých méně častých objektů (odvětrání, světlík, ukázky různých typů izolovaného styku…), přehled indikátorů světelných návěstidel a přehled ETCS návěstidel.
 • Schemata vyhybek - přehled základních schémat výhybkových konstrukcí a kolejových křižovatek.
 • Vyhybky dalsi informace - rozbor měření výhybky, výhybka s hydraulickým přestavným systémem, zákres schématu dvojité výhybky D A-6°.
 • Obvykle se nemeri - podchyceny některé předměty měření, u kterých se váhá - např.klec (do 2 m) pro kab.skříně, diagnostika mostu, ohrádka u přestavníku, rozhraní varovných a vodících pásů, zpevnění na styku kolejnic v délce do 5 m, teplotní čidlo EOV na kolejnici…
 • Kuriozitky - některé zajímavé objekty na železnici, např.koš na dokumenty, parkovací místo pro MUV, dopravník podcházející pod tratí, výstražník PZS na výložníku…
 • Soupis vybranych zmen - seznam významnějších změn v předpisech SŽ M20/MP005 a M20/MP006 od doby prvního vydání v roce 2016.