Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Popis hranice TU, TUDU
Typ:ŽKN 53 a 55
Kilometráž:
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Zakresluje se dle podkladů SŽ.
DM:70094
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 55 - hranice TU, TUDU
Značka:~
Referenční bod staničení:
Poznámka:K linii hranice se z obou stran vynese číslo krajního TUDU. Evidenční kilometráž krajních TUDU může a nemusí být vynesena.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
Zakreslení

Všechny obrázky zakreslení:

ZakresleníZakreslení