Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:BIM (Building Information Modeling) bod
Typ:Ostatní
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:podle zadání objednavatele
DM:80030
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 364 - BIM
Značka:C009 značka
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Použít v případě potřeby, pro BIM.
Pomocné:Tyto body mají sloužit pro kontrolu souladu skutečnosti s projektem. Je potřeba dodržovat pořadí zaměření - nejdříve zaměřit objekt podle pravidel MP006 a pak hned zaměřit požadovaný BIM bod, pomocí kterého se zkontroluje např.natočení informační tabule.
Fotografie:Zakreslení: