Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Přechod betonové-dřevěné pražce
Typ:Ostatní
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:Jednoznačný, snadno identifikovatelný popis v seznamu souřadnic.
Měřit v terénu:Obvykle neměřit. Na výslovnou objednávku měřit na rozchodku v ose koleje uprostřed délky mezi dřevěným a betonovým pražcem, výškově v nepřevýšeném kolejnicovém pásu.
DM:
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva - Ostatní
Značka:
Referenční bod staničení:
Poznámka:Bod zůstává ve výkrese. Nemá bodovou značku. Vkládá se do linie osy koleje, případně i do linie výhybky, pokud bod leží až za ZV.
Pomocné:Někdy se lze setkat s požadavkem projektanta na zaměření tohoto přechodu.
Fotografie:Zakreslení: