Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Označovač či prodejní automat jízdenek samostatně stojící
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:Prodejní automat jízdenek označit popisem "PAJ".
Měřit v terénu:Měřit jedním bodem středem sloupku, výškově na terénu.
DM:60083
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 51 - komunikace,chodníky
Značka:C345 značka
Referenční bod staničení:bod uprostřed, výškově na terénu
Poznámka:Označovač jízdenek kreslit značkou bez popisu. Prodejní automat jízdenek odlišit popisem.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
Fotografie