Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Prvky situace zkopírované do detailu
Typ:Ostatní
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:
DM:89999
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 263 - Prvky situace zkopírované do detailu
Značka:*
Referenční bod staničení:
Poznámka:Prvky jsou obsahem pomocného výkresu - viz M20/MP005. Používají se při kótování v detailu. V případě tvorby aplikací MGEO-SŽ jsou pomocné výkresy umisťovány do kategorie: Pomocné soubory.
Tuto vrstvu lze využít pro zkopírování části situace do detailu. Kresba bude mít atributy (barva, síla, typ čáry, značka, font...) podle původních atributů, bude se lišit pouze vrstva a případně měřítko kresby.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení: