Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Kótování jednotl. SO a PS-detail 200
Typ:Ostatní
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:viz DM 80024
DM:80026
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 262 - Kótování jednotl. SO a PS-detail 200
Značka:~
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Pro DSPS, je-li to potřeba. Prvky jsou obsahem pomocného 2D výkresu - viz M20/MP005.
Pomocné:Kótování v detailu 1:200.
Fotografie:Zakreslení: