Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Hranice TU, TUDU
Typ:ŽKN 53 a 55
Kilometráž:Obvykle ano.
Priorita:1
Povinné údaje:Čísla krajních TUDU. Evidenční kilometráž může a nemusí být vynesena.
Měřit v terénu:Zakresluje se dle podkladů SŽ.
DM:70036
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 55 - hranice TU, TUDU
Značka:Line13 značka
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Zakresluje se styk různých traťových úseků do výkresu DGN ve formě kolmice k ose definiční koleje, obvykle v začátku nebo konci příslušné výhybky. V případě nepřehledné kresby je možno linii hranice zalomit obdobně jako vynášecí čáru.
K linii hranice se z obou stran vynese číslo krajního TUDU. Evidenční kilometráž krajních TUDU může a nemusí být vynesena.
Pomocné:Zákres má pouze informativní charakter = je platný k určitému datu.
Zakresluje se pouze styk různých TÚ, nezakreslují se změny DÚ v rámci jednoho TÚ.
Fotografie:Zakreslení:
Zakreslení