Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Mezník
Typ:ŽKN 53 a 55
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Měřit středem nahoře.
DM:70014
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 53 - hraniční znaky
Značka:C005 značka
Referenční bod staničení:bod v ose objektu, výškově shora objektu
Poznámka:Pokud bude potřeba zakreslit ochrannou tyč mezníku, lze pro tyč použít DM 60050 "Střed předmětu malého rozsahu" s popisem "tyč".
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení

Všechny fotografie:

FotografieFotografieFotografie

Všechny obrázky zakreslení:

ZakresleníZakreslení