Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Zastávka veřejné dopravy - označník na objektu
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Pro mapování obvykle neměřit.
V případě požadavku objednavatele měřit na zdi objektu v průmětu na terén.
DM:60076
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 51 - komunikace,chodníky
Značka:C098 značka
Referenční bod staničení:průmět upevnění na zeď budovy, výškově na terénu
Poznámka:
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
Fotografie