Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Výstražný majáček
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Měřit střed na terénu.
DM:60074
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 51 - komunikace,chodníky
Značka:C104 značka
Referenční bod staničení:bod uprostřed, výškově na terénu
Poznámka:Natáčet značku podle směru, pro který platí.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení