Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Ústí štoly nebo úklonné jámy
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:Symbol C231
Měřit v terénu:Do velikosti otvoru 2x2m zaměřit jedním bodem středem, výškově v úrovni terénu. U většího otvoru zaměřit lomové body terénního útvaru, vykreslit terénními hranami a do středu umístit popisnou značku DM 60015.
DM:60015
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C231 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:Od DM 60048 "Otvor jeskyně, vstup do podzemního prostoru" se liší tím, že jde o lidské dílo.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení