Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Popis vrtu, sondy
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:
Priorita:1
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Text, který je případně napsán přímo na vrtu, nebo měřič získal informace o způsobu číslování vrtů.
DM:60012
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:~
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
Zakreslení

Všechny obrázky zakreslení:

ZakresleníZakreslení