Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Sondová rýha
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:Symbol C236
Měřit v terénu:Zaměřit lomové body, kreslit terénními hranami.
DM:60011
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C236 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:Zaměřit jako terénní útvar. Popisnou značku umístit podle délky rýhy tak, aby zákres byl přehledný a srozumitelný.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení

Všechny fotografie:

FotografieFotografie

Všechny obrázky zakreslení:

ZakresleníZakreslení