Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Sonda kopaná
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:Symbol C235
Měřit v terénu:Do velikosti 2x2m zaměřit jedním bodem středem, výškově na terénu.
Větší jámy zaměřit lomovými body a vykreslit terénními hranami.
DM:60010
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C235 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:Pro mapování obvykle neměřit, případně zaměřit jako terénní útvar.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení