Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Sonda vrtaná
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Zaměřit jedním bodem středem, výškově na terénu.
DM:60009
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C234 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:Pro mapování obvykle neměřit.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení