Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Trvale vystrojený vrt
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:1
Povinné údaje:Pro DSPS napsat označení vrtu do výkresu.
Měřit v terénu:Zaměřit jedním bodem středem, výškově na terénu.
DM:60008
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C233 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení

Všechny fotografie:

FotografieFotografie