Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Průzkumná šachtice
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:Pro DSPS napsat označení šachtice do výkresu.
Měřit v terénu:Zaměřit jedním bodem středem, výškově na terénu.
DM:60007
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C232 značka
Referenční bod staničení:
Poznámka:Průzkumné šachtice musí být pevně paženy a lze je využít jako objekty pro kontrolní měření pohybu v hloubce nebo jako sběrné studny.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení