Fotokatalog geodetické dokumentace – záznam

Záznam:

Název:Hliniště, pískoviště, těžba zeminy
Typ:Terén 48-51
Kilometráž:Ne
Priorita:2
Povinné údaje:
Měřit v terénu:Zaměřit obvod jámy, případně plotu. Vykreslit liniemi terénních hran, případně plotu.
DM:60002
Kategorie výkresu:Hlavní výkres
Vrstva:Vrstva 48 - vrty,jámy,vrstevnice,hřbetnice
Značka:C227 značka
Referenční bod staničení:bez ref.bodu
Poznámka:Pouze popisná značka, umísťuje se dovnitř zaměřeného obvodu. Tento DM nevyžaduje bod.
Pomocné:
Fotografie:Zakreslení:
FotografieZakreslení

Všechny fotografie:

FotografieFotografie

Všechny obrázky zakreslení:

ZakresleníZakreslení